Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SINI

(A. Sinian), phân vị địa tầng ở Trung Quốc do nhà địa chất người Anh Grabao (A. W. Grabau) lập (1922) và được coi như một hệ độc lập thuộc Palêôzôi nằm dưới Cambri. Về sau, S được xếp lại vào đỉnh của Prôtêrôzôi thượng. Đá của S bị biến chất tương đối yếu và chứa stromatolit (hoá thạch tảo). Hiện nay, S được coi là tương ứng với phần trên của Riphei ở Nga.