Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PITÊCANTROP

 (A. pithecanthropus; tk. người vượn; từ tiếng Hi Lạp: pithekos - khỉ vượn, anthropos - người) x. Người vượn.