Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP LAIÂN

phương pháp của địa chất học lấy các hiện tượng, các hoạt động địa chất hiện tại để luận giải sự hình thành các cấu trúc, các thể địa chất trong lịch sử vỏ Trái Đất. Phương pháp do nhà khoa học Laiân C. (C. Lyell; 1797 - 1875) đề xuất (1833) và thường được gọi là thuyết hiện tại luận (actualisme). Sự ra đời của PPL đã giúp cho con người hiểu được một cách đúng đắn các biến cố khổng lồ đã xảy ra trên Trái Đất trong quá khứ; vd. sự biến đổi biển thành lục địa, mà trước đây tôn giáo đã giải thích là do các lực lượng siêu phàm của thượng đế tạo nên, kì thực là do các lớp trầm tích lắng đọng dần dần ở biển, sau được nâng lên thành lục địa.