Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN VÙNG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

phân chia lãnh thổ nghiên cứu theo các điều kiện địa chất công trình. Thường sử dụng các phân vị: miền - theo địa kiến tạo; vùng - theo địa mạo; khu - theo sự phân bố các phức hệ địa tầng - nguồn gốc; khoảnh - theo một trong những yếu tố đặc trưng khác: các hiện tượng và quá trình địa chất động lực công trình, địa chất thuỷ văn, tính chất cơ - lí của đất đá, vv. Xét tổ hợp các điều kiện địa chất công trình để đánh giá mức độ thuận lợi của từng phân vị đối với xây dựng. Tuỳ theo tỉ lệ bản đồ được thành lập và đặc điểm của lãnh thổ, có thể chia nhỏ hơn nữa các phân vị trên hoặc ghép gộp chúng lại. Bản đồ phân vùng được lập riêng hoặc biểu thị chung trên bản đồ địa chất công trình.