Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SINH KHOÁNG

một bộ môn của lĩnh vực địa chất khoáng sản (địa chất các mỏ khoáng) chuyên nghiên cứu điều kiện phát sinh mang tính chất khu vực các mỏ khoáng, quy luật phân bố chúng trong không gian và thời gian, có liên quan với quá trình phát triển địa chất của vỏ Trái Đất. Mục đích cuối cùng của việc nghiên cứu SK là thành lập bản đồ sinh khoáng và phân vùng các diện tích có triển vọng và dự báo triển vọng khoáng sản.