Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP 14C

(cg. phương pháp cacbon phóng xạ), phương pháp xác định tuổi tuyệt đối phổ biến trong khảo cổ học, dựa trên quy luật phân huỷ với tốc độ đều theo chu kì bán huỷ là 5.730 ± 40 năm của đồng vị phóng xạ 14C chứa trong vật chất hữu cơ, bắt đầu từ khi sự sống của chúng kết thúc. Giới hạn tính tuổi bằng phương pháp này không quá 50.000 năm ngược về quá khứ. Đối tượng phân tích chính: than, gỗ, quả, hạt, vỏ sò ốc... Độ sai số hiện nay là 1 - 2%, tương lai sẽ giảm hơn nữa. Việt Nam đã có hàng trăm mẫu khảo cổ được xác định tuổi bằng phương pháp này.