Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SILUA

(A. silurian), 1. Hệ thứ ba kể từ dưới lên của giới Palêôzôi, gồm bốn thống từ dưới lên trên: Lanđoveri, Venloc, Lutlop, Priđoli. Mỗi thống gồm từ hai đến ba bậc.

Ở Việt Nam, trầm tích S lộ ra ở vùng ven vịnh Bắc Bộ và quần đảo Cô Tô, hạ lưu Sông Đà, Bắc và Trung Trung Bộ.

2. Kỉ thứ ba từ cổ đến trẻ của đại Palêôzôi bắt đầu cách đây khoảng 435 triệu năm và kéo dài 25 triệu năm. Trong kỉ Silua, ở biển rất phổ biến Bút đá (Graptolithina) và Bọ ba thuỳ (Trilobita). Ngoài ra còn có Tay cuộn, Ruột khoang, Chân đầu. Trên cạn, thực vật hạt trần xuất hiện ở cuối kỉ và lan tràn nhanh chóng. Cuối S, bắt đầu hoạt động tạo núi thuộc chu kì tạo núi Calêđôni.