Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIÊU BIẾN CHẤT

biến chất khu vực ở mức độ cao (trong điều kiện nhiệt độ và áp suất rất cao) khiến cho đá biến chất một phần bị tái nóng chảy thành dung thể granit, tạo nên các đá micmatit, anatexit, vv.