Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÉT TẨY TRẮNG

sét có thành phần chủ yếu là monmorilonit, đôi khi lẫn zeolit, có khả năng hút một số màu hoặc chất nhờn. STT có nhiều loại: sét bentonit, sét bâyđelit, palưgockit, vv.