Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÉT GỐM SỨ

(cg. sét Trung Quốc), thuật ngữ thương mại chỉ cao lanh thành tạo từ sự phong hoá đá. SGS được dùng để sản xuất đồ sứ.