Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC TRỌNG LỰC

nước trong đới bão hoà, tự do di chuyển dưới tác động của trọng lực; đây là trạng thái nước chủ yếu được nghiên cứu trong khoa học địa chất thuỷ văn. Xt. Nước dưới đất.