Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC TRONG ĐẤT VỚI CÂY CỐI

(cg. nước thổ nhưỡng) x. Nước thổ nhưỡng.