Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC THỂ HƠI

nước dưới đất ở trạng thái hơi nước, chỉ tồn tại trong các lỗ hổng, khe nứt, hang hốc không chứa đầy nước của đới thông khí.