Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC SINH HOẠT

nước sạch dùng để nấu ăn, uống, tắm, rửa, vv.