Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC RỬA LŨA

nước dưới đất hiện đại có nguồn gốc khí quyển di chuyển trong đất đá, hoà tan các thành phần có thể hoà tan được và mang chúng theo trên đường đi của nó.