Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHONG THÀNH

 quá trình hoạt động của gió tạo nên một vài loại đá. Một trong những loại đá PT phổ biến là lớt (hoàng thổ), thành tạo ở các vùng ngoại vi sa mạc. Các cồn cát ở ven biển Miền Trung Việt Nam cũng là kết quả của hoạt động PT.