Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHONG ẤN

(sigillaria), thực vật hoá thạch xuất hiện từ cuối Đêvôn, phổ biến trong các kỉ CacbonPecmi, thuộc   nhóm Lycopsida, thân mộc cao  20 - 30 m, có bộ rễ toả ngang (stigmaria) thích ứng với đời sống trong vùng đầm lầy. Trên thân có các vết sẹo cuống lá dạng lục giác xếp theo hàng dọc. Là một thành phần chủ yếu của rừng tạo than đá ở các kỉ Cacbon và Pecmi.

 Phong ấn