Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUẦN HOÀN NƯỚC

quá trình vận động, luân chuyển liên tục của nước xảy ra trên Trái Đất, tạo thành vòng khép kín, do năng lượng Mặt Trời và trọng lực gây nên. THN gây ra tác dụng xâm thực, bào mòn, vận chuyển vật liệu và lắng đọng trầm tích.