Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RỪNG SAY

mảnh rừng có cây đứng nghiêng ngả do hậu quả của sự trượt đất. Sau khi trượt đất, bề mặt của mảnh đất có cây mọc bị thay đổi tạo thành góc nghiêng so với bề mặt cũ. Cây vẫn luôn luôn mọc tiếp theo xu hướng song song với phương trọng lực nên thân cây sẽ uốn cong đi so với đoạn mọc trước khi đất trượt.