Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RỬA XÓI

một dạng xói mòn, do nước mưa (và nước tuyết tan) gây ra ở các đỉnh phân thuỷ, sườn dốc; cuốn đi các sản phẩm đất bở rời; tạo thành các chỗ trũng trên mặt. Mương xói là kết quả RX gặp ban đầu; nếu RX tiếp tục phát triển theo dạng tuyến, sẽ hình thành rãnh xói, khe xói. Do vậy, địa hình bị chia cắt, lớp phủ thổ nhưỡng bị trôi mất, đất trồng trở nên nghèo đi; công trình xây dựng có thể bị mất ổn định.

Các yếu tố quyết định sự phát triển quá trình RX: cấu trúc địa chất ở khu vực, địa hình, điều kiện khí hậu và thảm thực vật, hoạt động kinh tế của con người. Các biện pháp phòng và chống  điều tiết dòng chảy trên mặt, bảo vệ mặt đất (trồng cây và cỏ, gia cố đất, ngăn cấm việc đào xới đất tại những vị trí nhất định).