Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RỬA LŨA ĐẤT ĐÁ

quá trình nước ngầm hoà tan có chọn lọc và hoà tan một số hợp phần dễ hoà tan của đất đá như natri clorua  (NaCl), kali clorua (KCl)... sau đó là canxi sunfat (CaSO4) và canxi cacbonat (CaCO3), khiến các hợp phần đó bị cuốn theo nước chảy hoặc nước ngầm.