Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RUỘNG MỎ

(cg. khai trường mỏ) x. Khai trường mỏ.