Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGƯỜI VƯỢN

(Pithecanthropus; HL. Píthẽkos - khỉ vượn, ánthrõpos - người), các dạng hoá thạch thuộc họ Dạng người (Homonidae) gồm các giống vượn người Ôxtralôpitec (Australopithecus). Tìm thấy 5 - 6 loài nhưng chưa có cứ liệu để xác định được chính họ là tổ tiên trực tiếp của loài người hiện nay. Những bằng chứng của NV trong các mẫu hoá thạch gồm các răng nanh nhỏ, răng xếp theo kiểu hypebôn và hàm dưới nhỏ hơn của khỉ hoá thạch. NV Ôxtralôpitec xuất hiện cách đây 5,5 triệu năm và đã tồn tại trên 4 triệu năm, biết sử dụng công cụ tự nhiên như cành cây, xương thú (x. Vượn người phương Nam; Crô - Manhông; Hômô Nêanđectan). Hoá thạch NV được bác sĩ - nhà cổ sinh học Hà Lan Đuyboa E. (E. Dubois) phát hiện lần đầu tiên ở đảo Java (Java, Inđônêxia) năm 1894.

 Người vượn