Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RIPHEI

[L. Ripheus - tên cổ của vùng núi Uran (Nga) bằng tiếng Latinh], phân vị địa tầng, được dùng phổ biến ở Nga, với ranh giới dưới cách đây khoảng 1.650 triệu năm và ranh giới trên cách đây 680 triệu năm. R đặc trưng bởi các đá biến chất yếu, chủ yếu là đá cacbonat chứa nhiều stromatolit (hoá thạch tảo) và vi thực vật ở phần trên của mặt cắt. Được chia nhỏ làm ba phần: hạ, trung và thượng. R hiện được dùng như một phân vị địa tầng địa phương của địa chất học Nga.