Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN DỊ MACMA

quá trình hình thành tại chỗ nhiều loại đá khác nhau, từ một nguồn macma chung. Xt. Macma.