Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỔ MÌN VI SAI

nổ mìn với điều kiện làm cho các liều thuốc nổ nạp riêng rẽ (hay các nhóm liều thuốc nổ) nổ cách nhau một khoảng thời gian chừng vài phần nghìn giây. Nếu nổ mìn điện thì khoảng cách thời gian đó được tạo nên bởi kíp điện vi sai. Nếu nổ mìn bằng dây nổ thì dùng rơle kĩ thuật. NMVS làm tăng chất lượng phá vỡ nham thạch, tỉ lệ đá quá cỡ ít, làm giảm tác dụng địa chấn, tiết kiệm được thuốc nổ. Thường áp dụng cho mỏ lộ thiên và hầm lò.