Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỔ MÌN LƯU CỘT KHÔNG KHÍ

nổ mìn với điều kiện sau khi nạp thuốc nổ vào đáy lỗ khoan thì để lại một đoạn trống chứa không khí không nạp bất kì một vật liệu nào khác. Trong lỗ khoan có thể nạp 2 hoặc 3 đoạn thuốc nổ xen kẽ với 2 hoặc 3 đoạn trống chứa không khí có nhiệm vụ hoà hoãn tác dụng phá nổ của thuốc nổ. Đất đá sẽ bị phá vỡ đồng đều hơn, không khí dẫn nổ sẽ tăng áp lực làm cho việc phá vỡ đất đá được tốt hơn. NMLCKK tiết kiệm được thuốc nổ (5 - 10%), tăng tỉ lệ than củ, giảm giá thành sản phẩm. Nhiều mỏ than lộ thiên của Việt Nam đã áp dụng NMLCKK.