Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỔ MÌN ĐỊNH HƯỚNG

 nổ mìn nhằm mục đích làm văng nham thạch đã bị phá vỡ theo hướng đã định và tới một khoảng cách nhất định. Khối lượng thuốc nổ cho NMĐH có thể tới hàng nghìn tấn. Sử dụng trong trường hợp làm các công trình xây dựng lớn (kè, đập, đê, hào).

 


Nổ mìn định hướng
Sơ đồ nổ mìn định hướng
a) Văng ra bằng mìn khoan; b) Văng ra bằng mìn hộp;
c) Văng lật bằng mìn khoan; d) Văng lật bằng mìn hộp;
1. Mặt hở của khối nham thạch; 2. Mìn; 3. Đường văng của nham thạch;
4. Chu tuyến của hốc phá nổ; 5. Đống nham thạch sau khi nổ;
6. Mìn nạp lần thứ hai; 7. Đường văng của nham thạch sau khi nổ lần thứ hai;
8. Đống nham thạch sau khi nổ lần thứ hai; 9. Chu tuyến của hốc phá vỡ sau khi nổ lần thứ hai