Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỞ ĐỊA CHẤT ĐÔNG DƯƠNG

cơ quan nhà nước do chính quyền thực dân Pháp lập ra ở Đông Dương thuộc Pháp (Cămpuchia, Lào và Việt Nam) năm 1898, trụ sở tại Hà Nội. SĐCĐD làm chức năng quản lí các điều tra, khảo sát về địa chất trên lãnh thổ Đông Dương, đồng thời cũng trực tiếp thực hiện các khảo sát, nghiên cứu các mặt về địa chất học, đôi khi cả khảo cổ học ở lãnh thổ này. Sản phẩm khoa học của SĐCĐD là các bản đồ địa chất tỉ lệ 1:500.000, bản đồ địa chất Đông Dương 1: 2.000.000, và nhiều công trình nghiên cứu khác. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, SĐCĐD đổi thành Sở Địa chất Việt Nam (Bộ Công thương), nhưng đến 1955 mới chính thức được thành lập lại và đi vào hoạt động. Năm 1957, đổi tên thành Cục Địa chất; năm 1960 - Tổng cục Địa chất; năm 1987 - Tổng cục Mỏ và Địa chất (thuộc Hội đồng Bộ trưởng); năm 1990 - Cục Địa chất Việt Nam (thuộc Bộ Công nghiệp nặng) với chức năng đảm nhiệm các công tác nghiên cứu và điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản trên lãnh thổ Việt Nam; cuối năm 2002 - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường).