Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRỌNG SA

phần sót các khoáng vật nặng thu được sau khi đãi mẫu TS lấy từ đất đá bở rời ở phần trên mặt (bồi tích, sườn tích) hoặc từ mẫu đá gốc chứa khoáng vật quặng được giã đãi nhân tạo (mẫu TS nhân tạo). Nhằm phát hiện vành phân tán TS trên các diện tích nghiên cứu và tìm kiếm khoáng sản (vàng, casiterit, vonframit, seelit, thần sa...).