Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỄM BẨN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

quá trình thay đổi thành phần và tính chất của nước dưới đất do tác động của con người, dẫn đến làm giảm chất lượng nước đối với việc sử dụng. Theo yếu tố gây bẩn, thường phân biệt: nhiễm bẩn hoá học, nhiễm bẩn vi khuẩn, nhiễm khuẩn phóng xạ, nhiễm bẩn cơ học và nhiễm bẩn nhiệt học. Nhiễm bẩn hoá học phổ biến hơn cả và khó đối phó nhất. Những nơi nước dưới đất dễ nhiễm bẩn hoá học: nơi tích tụ nước thải, các bãi thải, các khoáng chứa dầu, nguyên liệu hoặc sản phẩm hoá học, các nhà máy hoá chất hoặc nơi sử dụng nhiều nguyên liệu hoá chất, những vùng nước thải để tưới, những nơi chôn vùi chất thải (bãi rác), những nơi sử dụng phân hoá học và thuốc trừ sâu (trong nông nghiệp), vv. Nhiễm bẩn vi khuẩn thường xảy ra ở những nơi thải nước thải sinh hoạt, các trại chăn nuôi, các lò mổ, vv. Nhiễm bẩn phóng xạ thường xảy ra ở những nơi khai thác các khoáng sản chứa nguyên tố phóng xạ, các nhà máy điện nguyên tử, các xí nghiệp công nghiệp nguyên tử, vv. Nhiễm bẩn nhiệt và cơ học ít khi gặp và mức độ nguy hiểm cũng không lớn lắm.