Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SAU MACMA

(cg. hậu macma), các quá trình tạo quặng hoặc tạo khoáng xảy ra trực tiếp liền sau khi macma kết tinh. Từ lò macma còn nóng thoát ra các khí nóng và dung dịch nóng có hoà tan các kim loại, gây ra sự trao đổi chất ngay với đá macma vừa kết tinh xong, hoặc với đá vây quanh, hoặc làm lắng đọng những khoáng vật trong các khe nứt, vv. Những quá trình đó có tên chung là quá trình khí hoá - nhiệt dịch. Vd. ở núi Phia Oắc (tỉnh Cao Bằng), các mạch thạch anh vonfram, thiếc, và grâyzen đều là những thành tạo SM.