Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRO NÚI LỬA

vật liệu silicat, hạt nhỏ từ 0,1 đến 2 mm, do các vụ phun núi lửa tung lên khí quyển rồi đọng xuống bề mặt Trái Đất hoặc đáy hồ, đáy biển, có khi cách xa nguồn phun hàng nghìn kilômét.