Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRIPOLI

(A. tripoli), đá trầm tích silic nhẹ, xốp, bở; thường có màu trắng, xám, hồng, đỏ và vàng. Thường dùng để mài bóng kim loại hoặc đá.