Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỐ ƯA SẮT

 những nguyên tố chủ yếu là kim loại kết hợp dễ dàng với sắt. Gônsmit V. M. (V. M Goldschmidt) đã giải thích nguyên nhân sự hiếm hoi của nguyên tố ưa sắt trong vỏ Trái Đất là do chúng tập trung nhiều trong vỏ sắt - niken (quyển ưa sắt). Xt. Địa hoá học.