Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỐ ƯA LƯU HUỲNH

 nguyên tố tập trung trong sunfua nhiều hơn trong các pha kim loại và silicat của các thiên thạch, có khả năng tập trung trong manti có liên quan với vỏ và nhân Trái Đất. Các nguyên tố này có xu hướng tập trung trong các khoáng vật và quặng sunfua, là các nguyên tố có thế điện cực trung gian và có khả năng có mặt trong sunfua đơn. Vd. lưu huỳnh (S), selen (Se), asen (As), sắt (Fe), chì (Pb), kẽm (Zn), cađimi (Cd), đồng (Cu), bạc (Ag). Xt. Địa hoá học.