Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỐ ƯA ĐÁ

 theo phân loại địa hoá các nguyên tố của Gônsmit V. M. (V. M. Goldschmidt), NTƯĐ là nhóm các nguyên tố hoá học (53 nguyên tố) có mối liên quan chặt chẽ với oxi, tạo nên phần lớn các khoáng vật trong vỏ Trái Đất. Xt. Địa hoá học .