Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỐ PHÂN TÁN

 theo quy luật, là nhóm các nguyên tố hoá học không tạo nên các khoáng vật độc lập mà thường ở dưới dạng các hợp chất đồng hình trong khoáng vật. Những NTPT đặc trưng là rubiđi (Rb), gali (Ga), hafini (Hf), gecmani (Ge), vv. Xt. Địa hoá học.