Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN LIỆU ỐP LÁT

 gồm đá ốp lát và những tấm phocmica các màu, kể cả các loại đá ốp lát nhân tạo (xt. Đá ốp lát).