Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHACOLIT

(từ tiếng Hi Lạp: phakos - thấu kính; líthos - đá), thể xâm nhập dạng thấu kính có kích thước không lớn, thường gặp ở dạng vòm và các nếp uốn. Xt. Đá xâm nhập; Thể xâm nhập.