Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHA UỐN NẾP

khoảng thời gian gây ra sự biến dạng uốn nếp lớn cho một khu vực. PUN đồng thời cũng là pha tạo núi và nói chung mang tính toàn cầu hoặc khu vực rộng lớn.