Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC KHE NỨT

nước dưới đất chứa trong các khe nứt của đá. Các núi đá granit có nhiều khe nứt thường chứa   nhiều nước dưới đất hơn các khối đá sa thạch, cuội kết hoặc quaczit. Xt. Nước dưới đất.