Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC HỖN HỢP

nước bao gồm từ hai hay nhiều loại nước có nguồn gốc khác nhau.