Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC HOÁ HỢP

(cg. nước kết cấu), một loại nước liên kết hoá học nằm trong mạng tinh thể của khoáng vật dưới các dạng ion OH-, H+. Vd. khoáng vật tan là magie silicat có OH- nằm trong mạng tinh thể: Mg3[Si4O10][OH]2 (xt. Nước liên kết hoá học).