Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC ĐÔNG GIÁ

nước dưới đất bị đóng băng ở nhiệt độ âm làm cho đất cũng rắn như đá; có một môn học chuyên nghiên cứu về đất đông giá là môn đất đông học.