Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHÔNG ÁP

nước dưới đất trong đới bão hoà có mặt thoáng tự do, tức là chỉ chịu áp lực của khí quyển. Xt. Nước dưới đất.