Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÓ ÁP

nước dưới đất trong đới bão hoà mà bề mặt tầng chứa nước ngoài việc chịu áp lực của khí quyển còn chịu áp lực của một cột nước thuỷ tĩnh. Xt. Nước dưới đất; Nước actezi.