Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC CÔNG NGHIỆP

nước dưới đất dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp để điều chế các thành phần có ích có hàm lượng cao trong nước. Người ta cũng xếp vào NCN loại nước nóng khi nó được dùng như một nguyên liệu (hoặc nhiên liệu) để khai thác nhiệt năng.