Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC CẤU TẠO

(tk. nước kết tinh) x. Nước kết tinh.