Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RẠN SAN HÔ

1. Núi đá ngầm do quần thể san hô tiết ra và tích tụ lại ở các vùng biển nhiệt đới.

2. RSH hình thành xung quanh đá lót cứng bền vững trong điều kiện sóng biển, đặc biệt là các quần thể san hô và tảo san hô. Lớp đá lót hoặc khung bao gồm ít nhất 50% thể tích của ám tiêu san hô (hay dải đá ngầm). Đá ngầm san hô ngày nay có ở vùng biển nhiệt độ lớn hơn 18oC. Xt. Ám tiêu.